Brain Test CẤP ĐỘ 394 Câu trả lời

Trò chơi đã có sẵn trong vài tháng. Trò chơi chiếm không gian, bởi vì cửa hàng và các trang web khác cho iTunes, Android và iOS là một kết quả tuyệt vời. Anh ấy có thể chơi và bị mắc kẹt ở đâu đó. Chúng tôi cung cấp các giải pháp sau đây: Brain Test CẤP ĐỘ 394 – Nhấn vào bóng xanh lam 2 lần, sau đó nhấn vào bóng xanh lá 3 lần, rồi nhấn vào bóng vàng 2 lần.. Bạn đã chọn sử dụng trang web của chúng tôi để ngăn chặn mất cấp. Chúng tôi đã hoàn thành trò chơi và bạn sẽ thấy kết quả của công việc chuyên sâu, chỉ mất vài tháng. Thưởng thức tiến trình trò chơi của bạn, trò chơi này là thú vị. Khiến bạn suy nghĩ và là kẻ giết người hoàn hảo!

Brain Test CẤP ĐỘ 394 Câu trả lời :

Brain Test Câu trả lời
Cũng ghé thăm :  Brain Test Câu trả lời

Nhấn vào bóng xanh lam 2 lần, sau đó nhấn vào bóng xanh lá 3 lần, rồi nhấn vào bóng vàng 2 lần.

  • QUẢ BÓNG VÀNG CHUYỂN LÊN PHÍA TRÊN SAU KHI BỊ CHẠM VÀO.

Các câu trả lời sau đây nên được loại bỏ : Brain Test CẤP ĐỘ 395.

Leave a Reply