Brain Blow Cấp độ 429 Câu trả lời

Trò chơi đã có sẵn trong vài tháng. Trò chơi chiếm không gian, bởi vì cửa hàng và các trang web khác cho iTunes, Android và iOS là một kết quả tuyệt vời. Anh ấy có thể chơi và bị mắc kẹt ở đâu đó. Chúng tôi cung cấp các giải pháp sau đây: Brain Blow Cấp độ 429. Bạn đã chọn sử dụng trang web của chúng tôi để ngăn chặn mất cấp. Chúng tôi đã hoàn thành trò chơi và bạn sẽ thấy kết quả của công việc chuyên sâu, chỉ mất vài tháng. Thưởng thức tiến trình trò chơi của bạn, trò chơi này là thú vị. Khiến bạn suy nghĩ và là kẻ giết người hoàn hảo!

Brain Blow Cấp độ 429 Câu trả lời :

Brain Blow Câu trả lời
Cũng ghé thăm :  Brain Blow Câu trả lời
Trộm kho báu lần thứ ba.

  • Con rồng này là kẻ bảo vệ tốt nhất – một đầu rồng luôn nhìn vào chiếc rương.
  • Đợi cho tới khi cả hai đầu rồng đều ngủ, rồi đóng con mắt trên đầu rồng thứ ba và dùng ngón tay của bạn chạm vào chiếc rương.

Các câu trả lời sau đây nên được loại bỏ : Brain Blow Cấp độ 430.

Leave a Reply