WOW Search HALLSTATT 5265 -> 5314 [ Odpowiedzi ]

Podczas gry jest dużo zabawy WOW Search HALLSTATT 5265 -> 5314. Klasyczna gra słowna odkryta na nowo przez Fugo. Przesuń palcem, aby połączyć litery w celu utworzenia prawidłowych słów podanych przez grę, czasami są jakieś ukryte słowa do odkrycia. Gra jest podzielona na różne kraje, podobnie jak słowa cudów. W każdej sekcji jest kilka zagadek do rozwiązania, z których każda reprezentuje inny punkt orientacyjny lub miasto w kraju.

WOW Search HALLSTATT 5265 -> 5314 Odpowiedzi :

WOW Search Svar

Ten poziom został rozwiązany, gdy już go skończysz, musisz szybko na niego spojrzeć, aby zrozumieć, jaką logikę zastosował programista, i wykorzystać ten wniosek do rozwiązania innych siatek, takich jak poniżej : WOW Search ST. ANTON AM ARLBERG 5315 -> 5364.

Leave a Reply