WOW Search SOBORNA CRKVA 5565 -> 5614 [ Norsk Svar ]

Det er mye moro i spillet WOW Search SOBORNA CRKVA 5565 -> 5614. Det klassiske ordspillet oppfunnet på nytt Fugo. Skyv fingeren for å koble bokstavene for å danne gyldige ord fra spillet, noen ganger er det noen skjulte ord å oppdage. Spillet er delt inn i flere land, akkurat som i underverk. Innenfor hver seksjon er det flere gåter å løse, hver representerer et annet landemerke eller by i landet.

WOW Search SOBORNA CRKVA 5565 -> 5614 Svar :

WOW Search Norsk Svar

Besøk neste bytema : WOW Search PULA ARENA 5615 -> 5664.

Leave a Reply