WOW Search SKAGEN 4315 -> 4364 [ Norsk Svar ]

Det er mye moro i spillet WOW Search SKAGEN 4315 -> 4364. Det klassiske ordspillet oppfunnet på nytt Fugo. Skyv fingeren for å koble bokstavene for å danne gyldige ord fra spillet, noen ganger er det noen skjulte ord å oppdage. Spillet er delt inn i flere land, akkurat som i underverk. Innenfor hver seksjon er det flere gåter å løse, hver representerer et annet landemerke eller by i landet.

WOW Search SKAGEN 4315 -> 4364 Svar :

WOW Search Norsk Svar

Besøk neste bytema : WOW Search FEZ 4365 -> 4414.

Leave a Reply