WOW Search KLOKKETÅRNET 5465 -> 5514 [ Norsk Svar ]

Det er mye moro i spillet WOW Search KLOKKETÅRNET 5465 -> 5514. Det klassiske ordspillet oppfunnet på nytt Fugo. Skyv fingeren for å koble bokstavene for å danne gyldige ord fra spillet, noen ganger er det noen skjulte ord å oppdage. Spillet er delt inn i flere land, akkurat som i underverk. Innenfor hver seksjon er det flere gåter å løse, hver representerer et annet landemerke eller by i landet.

WOW Search KLOKKETÅRNET 5465 -> 5514 Svar :

WOW Search Norsk Svar

Besøk neste bytema : WOW Search BABA FJELL 5515 -> 5564.

Leave a Reply