WOW Search HALLSTATT 5265 -> 5314 [ Norsk Svar ]

Det er mye moro i spillet WOW Search HALLSTATT 5265 -> 5314. Det klassiske ordspillet oppfunnet på nytt Fugo. Skyv fingeren for å koble bokstavene for å danne gyldige ord fra spillet, noen ganger er det noen skjulte ord å oppdage. Spillet er delt inn i flere land, akkurat som i underverk. Innenfor hver seksjon er det flere gåter å løse, hver representerer et annet landemerke eller by i landet.

WOW Search HALLSTATT 5265 -> 5314 Svar :

WOW Search Norsk Svar

Besøk neste bytema : WOW Search ST. ANTON AM ARLBERG 5315 -> 5364.

Leave a Reply