WOW Search РИБАРСКИ БАСТИОН 5915 -> 5964 [ Отговори ]

По време на играта има много забавление WOW Search РИБАРСКИ БАСТИОН 5915 -> 5964. Класическата игра с думи, преоткрита от Fugo. плъзнете пръста си, за да свържете букви, за да образувате валидни думи, дадени от играта, понякога има някои скрити думи, които да откриете. Играта е разделена на различни държави, точно както с думи на чудеса. Във всеки раздел има няколко пъзела за решаване, всеки от които представлява различна забележителност или град в страната.

WOW Search РИБАРСКИ БАСТИОН 5915 -> 5964 Отговори :

WOW Search Svar

Посетете следващата градска тема : WOW Search БАЗИЛИКА СВЕТИ СТЕФАН 5965 -> 6014.

Leave a Reply