WOW Search КАНЬОН НА РЕКА ТАРА 6165 -> 6214 [ Отговори ]

По време на играта има много забавление WOW Search КАНЬОН НА РЕКА ТАРА 6165 -> 6214. Класическата игра с думи, преоткрита от Fugo. плъзнете пръста си, за да свържете букви, за да образувате валидни думи, дадени от играта, понякога има някои скрити думи, които да откриете. Играта е разделена на различни държави, точно както с думи на чудеса. Във всеки раздел има няколко пъзела за решаване, всеки от които представлява различна забележителност или град в страната.

WOW Search КАНЬОН НА РЕКА ТАРА 6165 -> 6214 Отговори :

WOW Search Svar

Посетете следващата градска тема : WOW Search ПАВЛОВА СТРАНА 6215 -> 6264.

Leave a Reply